Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kuradaki/gie.hu/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/base.class.php on line 178

GIE program

 


A Görög Ifjúsági Egyesületet 2001-ben alapították Magyarországon élő görög nemzetiségű fiatalok azzal a céllal, hogy összefogják a közösséget, valamint a görög fiatalok és az idősebb generáció számára olyan közösségi programokat szervezzenek, amelyek segítik őket identitásuk megőrzésében, az anyaország hagyományainak ápolásában, valamint a generációk közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében.

Az akkori görög fiatalok azt is célul tűzték ki, hogy az Egyesület törekvései időtállóak legyenek, ne csak néhány év, hanem sok-sok évtized távlatában is működőképesek maradjanak, hiszen az utánpótlás mindig aktuális és kiemelkedően fontos kérdés.

Képviselőink és egyesületünk mögött több tucatnyi 25 és 35 év közötti  aktivista várja az alkalmat,hogy újra csatlakozzanak a görög létformába, hogy áthidaljuk a  demográfiai szakadékot az idősebb és a fiatalabb generáció között. Ez az egyik fő célunk, hogy (újra) aktivizálhassuk a középkorosztályt és felkavarjuk az álló vizet.

Ennek tükrében:

 1. hisszük, hogy mielőtt programokról beszélünk, a nulladik és legfontosabb dolgunk a közösségépítés, ugyanis hiába szervezünk színvonalas programokat, ha a görög közösség egy része az utóbbi években elharapódzott viszályok miatt igyekszik távol maradni a hazai görögségtől. Értékes görög származású fiatalok és idősebbek, akik kiváló és hasznos tagjai lennének a közösségnek, de elborzadtak mind az internet egyes csoportjaiban folyó, mind a való életben megnyilvánuló gyűlölködéstől, mely hosszútávon a görög nemzetiség rovására megy. A közösségépítés keretein belül megkeresnénk azokat, akikről tudjuk, hogy a görög közösségtől "távol élnek", és véleményüket meghallgatva, velük együttműködve próbálnánk kialakítani egy tartható jövőképet. Ugyancsak fontos számunkra a görög közösségben szereplő fiatalok és idősek gyűlölködésmentes véleménye, hasznos észrevételei és kritikái, melyek nyomán szilárd alapot kapnánk az építkezéshez.

 2. hisszük, hogy egy a cél, a hazai görög közösség fennmaradása, ennek érdekében megkerülhetetlenül fontosnak tartjuk a jogszerű és átlátható működést, a közgyűlések gondos előkészítését, a költségvetések átláthatóságát, a jelölő szervezetek közötti együttműködést, egymás véleményének tiszteletben tartását. Fontosnak tartjuk az Intézményeink vezetőivel történő folyamatos kommunikációt, problémáikat ugyanis ők tudják a leginkább ismertetni, megoldásukra pedig a legkönnyebben az ő részvételükkel kerülhet sor.

 3. hisszük, hogy a görög nyelv megismerésében, fejlesztésében mindenkinek segítséget kell nyújtani, így olyan képzéseket szerveznénk, melyek gyakorlatorientáltak, és nemcsak a 21 év alatti, hanem a felnőtt korosztálynak is lehetőséget nyújtanak a nyelv elsajátítására, akár a távoktatás keretein belül is. Fontosnak tartjuk az egyetemi görög tanárképzés visszaállítását is, így ennek érdekében is folytatnánk a már megkezdett tárgyalásokat.

 4. hisszük, hogy a szakértelmet tisztelni kell. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy megkeressük a hazai görög közösség olyan szakembereit, akik a munkájuk során már eredményeket értek el, vagy lelkes, tanult pályakezdő fiatalokat, akik őszintén és tiszta szívvel dolgoznának a közösségért. Csapatunkban nincs helye dolgozni nem akaró, de pénzre vágyó embereknek, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az elvégzett munkát meg kell fizetni, mind a választott képviselők, mind a dolgozók szempontjából.

 5. hisszük, hogy abból a célból, hogy képviselőink jó munkát tudjanak végezni, folyamatos továbbképzés szükséges, hogy megismerjék azokat az ismereteket, melyek munkájuk során elengedhetetlenek. Ilyen továbbképzések szervezésére meghatározott időközönként sor kerülne. Képzéseinken szívesen látjuk más jelölő szervezetek képviselőit is, hiszen a tudás tényleges megszerzése mindenki számára egyformán fontos. Nagy figyelmet fordítanánk közösségünk azon tagjai továbbképzésének támogatására, végzettségének megszerzésére, akik a megszerzett tudást közösségünk érdekében kívánják hasznosítani. Hasznosnak tartjuk ezen célokra létrehozott ösztöndíjak alapítását.
 6. hisszük, hogy a szakértelem nem kor függvénye, egy lelkes fiatal is épp olyan hasznos tagja lehet a görög közösségnek, mint az olyan tapasztaltabb kollégája, aki már évek óta dolgozik. Hisszük, hogy éppen a kettő együttműködésében rejlik a hazai görögség fennmaradásának záloga.

 7. hisszük, hogy a múlt értékei a jelen értékeivel együtt fontos jövőteremtő tényezők.

 8. hisszük és valljuk, hogy a múlt értékei fontosak, de nem szabad hagynunk, hogy elmenjen mellettünk a jelen, így nagyon fontosnak tartjuk a jelen és a jövő technikáinak beépítését és mindennapi használatát. Ki kell használni a mai technika előnyeit, így többek között olyanok számára is eljuttathatóak lennének a közösségünk programjai, valamint a közgyűlések, akik távolabb élnek, vagy nincsenek olyan egészségügyi állapotban, hogy részt tudjanak venni rajta. Fontosnak tartjuk, hogy ezzel a korral az idősebb generáció is fel tudja venni a lépést, így számukra tanfolyamok szervezésével lehetne megtanítani, hogyan működik az internet, a Skype, hogyan tudnak online görög tv-t nézni, rádiót hallgatni, Görögországban élő ismerőseikkel, rokonaikkal kapcsolatot tartani. Számos közösségi teret is létrehoznánk, melyek egy-egy görög témakör köré épülnének, közösségépítő jelleggel, annak tagjai pedig egymással egy adott témakörben tarthatnák a kapcsolatot pl. gasztronómia, játékok, élmény- és tapasztalatcsere, stb.

 9. hisszük, hogy az első és a második diaszpóra hagyományait és ünnepeit is ápolni kell, hiszen jövőnk mellett gyökereink is kiemelkedő fontosságúak. Azonban azt valljuk, hogy meg kell találni a módját annak, hogy ezen értékes programok üzenete mindenkihez megfelelő formában jusson el, hiszen amíg az idősebb generáció jobban szereti az előadásokat, addig a fiatalabb generáció képviselői nem vesznek részt az ilyen típusú rendezvényeken. Arról, hogy kit hogyan lehetne megszólítani, számos közvéleménykutatást szeretnénk végezni, programjaink hogyanját ezek mentén szeretnénk összeállítani. Szeretnénk, ha a nemzeti ünnepeink műsorát is éppen annyian látogatnák, mint az azt követő táncházat, hiszen ez sajnos mostanában koránt sincs így. Meg kell találni azokat a programokat, melyek mindenki megszólítására egyformán képesek. Kiemelt figyelmet szentelnénk a görög falunak, Beloiannisznak, szorosan együttműködve vezetőivel és lakóival.

 10. hisszük, hogy az idősebb generáció tisztelete alapvető fontosságú, így kialakítanánk egy bizottságot, mely velük foglalkozik, az egyedülálló idős honfitársainknak segítséget nyújt a napi problémáik megoldásában, klubot szerveznénk, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, élményeiket, emlékeiket megosztanák egymással, s ahol történeteik rögzítésére is sor kerülne.

 11. hisszük, hogy halottaink emlékét ápolni kell, így felülvizsgálnánk az egyes sírkertekben lévő sírok állapotát, és méltóképpen igyekeznénk ápolni azokat.

 12. hisszük, hogy a különféle témákkal kapcsolatosan a közgyűlés előtt képviselőink mindenféle nyomástól és fenyegetéstől mentesen elmondhatják saját véleményüket, jövőbe mutató koncepciójukat, szakmai tudásukkal hozzájárulhatnak az érdemi munkához, ezért őket nem érheti hátrányos megkülönböztetés.

 13. hisszük, hogy a Görögség Háza egy olyan központ, melynek méltó szerepet kell adni, így szakemberek bevonásával felmérnénk a jelenlegi állapotokat, s pályázatokkal, valamint a görögség tagjainak bevonásával igyekeznénk minél hamarabb használható formát kialakítani egy pontosan felállított terv mentén. A Görögség Háza hasznosításának is nagy szerepet szánnánk, hiszen az így befolyó bevétel is közösségünk érdekeit szolgálhatná.

 14. hisszük, hogy mindenképpen kell egy folyóirat, amely összetartja a fiatalabb és az idősebb generációt, így az Ellinizmosznak szeretnénk adni egy új lendületet, benne izgalmas és sokoldalú írásokkal, több generációt megszólító tartalommal, havi megjelenéssel, az idősebb generáció tagjai számára nyomtatásban, a fiatalabb generáció részére interneten elérhető formátumban.

 15. hisszük, hogy a pályázati lehetőségeket folyamatosan kutatni kell, melyek kivitelezésében szakértőket vennénk igénybe, valamint úgy gondoljuk, hogy a pályázatokon való részvételt segíteni kell egymás számára. Szeretnénk, ha a pályázatok elosztása igazságos és törvényes lenne, s minden helyi görög közösséget segítene a színvonalasabb működésben.

 16. hisszük, hogy a jó munkát díjazni kell, ezért olyan díjat alapítanánk, mely meghatározott presztízzsel bírva közösségünk tagjainak kiemelkedő teljesítményét díjazná.

 17. hisszük és valljuk, hogy a gyűlölködés nem visz előre, így nem kívánunk ilyen típusú párbeszédekbe, provokációkba belemenni. Számunkra csak a normális kommunikációra épülő, konstruktív beszélgetés az elfogadható, mind szóban, mind írásban.

 18. hisszük, hogy mindezen céljaink csakis együtt, egy konstruktív és elkötelezett közösségben valósíthatók meg, amelyben nem teszünk különbséget abban, kit melyik jelölő szervezet delegált, ha a görög közösség csoportos (és nem egyéni) céljainak eléréséért kíván dolgozni.

A PROGRAM letölthető változata >>

Ha elképzeléseink szimpatikusak, kérjük szavazzon a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) képviselőjelöltjeire! tovább a jelöltekhez >>