Joomla 2.5 Slideshow created by users based hosting reviews hosing guide and ratings.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kuradaki/gie.hu/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/base.class.php on line 178

GIE program

 


A Görög Ifjúsági Egyesületet 2001-ben alapították Magyarországon élő görög nemzetiségű fiatalok azzal a céllal, hogy összefogják a közösséget, valamint a görög fiatalok és az idősebb generáció számára olyan közösségi programokat szervezzenek, amelyek segítik őket identitásuk megőrzésében, az anyaország hagyományainak ápolásában, valamint a generációk közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében.

Az akkori görög fiatalok azt is célul tűzték ki, hogy az Egyesület törekvései időtállóak legyenek, ne csak néhány év, hanem sok-sok évtized távlatában is működőképesek maradjanak, hiszen az utánpótlás mindig aktuális és kiemelkedően fontos kérdés.

Képviselőink és egyesületünk mögött több tucatnyi 25 és 35 év közötti  aktivista várja az alkalmat,hogy újra csatlakozzanak a görög létformába, hogy áthidaljuk a  demográfiai szakadékot az idősebb és a fiatalabb generáció között. Ez az egyik fő célunk, hogy (újra) aktivizálhassuk a középkorosztályt és felkavarjuk az álló vizet.

Ennek tükrében:

 1. hisszük, hogy mielőtt programokról beszélünk, a nulladik és legfontosabb dolgunk a közösségépítés, ugyanis hiába szervezünk színvonalas programokat, ha a görög közösség egy része az utóbbi években elharapódzott viszályok miatt igyekszik távol maradni a hazai görögségtől. Értékes görög származású fiatalok és idősebbek, akik kiváló és hasznos tagjai lennének a közösségnek, de elborzadtak mind az internet egyes csoportjaiban folyó, mind a való életben megnyilvánuló gyűlölködéstől, mely hosszútávon a görög nemzetiség rovására megy. A közösségépítés keretein belül megkeresnénk azokat, akikről tudjuk, hogy a görög közösségtől "távol élnek", és véleményüket meghallgatva, velük együttműködve próbálnánk kialakítani egy tartható jövőképet. Ugyancsak fontos számunkra a görög közösségben szereplő fiatalok és idősek gyűlölködésmentes véleménye, hasznos észrevételei és kritikái, melyek nyomán szilárd alapot kapnánk az építkezéshez.

 2. hisszük, hogy egy a cél, a hazai görög közösség fennmaradása, ennek érdekében megkerülhetetlenül fontosnak tartjuk a jogszerű és átlátható működést, a közgyűlések gondos előkészítését, a költségvetések átláthatóságát, a jelölő szervezetek közötti együttműködést, egymás véleményének tiszteletben tartását. Fontosnak tartjuk az Intézményeink vezetőivel történő folyamatos kommunikációt, problémáikat ugyanis ők tudják a leginkább ismertetni, megoldásukra pedig a legkönnyebben az ő részvételükkel kerülhet sor.

 3. hisszük, hogy a görög nyelv megismerésében, fejlesztésében mindenkinek segítséget kell nyújtani, így olyan képzéseket szerveznénk, melyek gyakorlatorientáltak, és nemcsak a 21 év alatti, hanem a felnőtt korosztálynak is lehetőséget nyújtanak a nyelv elsajátítására, akár a távoktatás keretein belül is. Fontosnak tartjuk az egyetemi görög tanárképzés visszaállítását is, így ennek érdekében is folytatnánk a már megkezdett tárgyalásokat.

 4. hisszük, hogy a szakértelmet tisztelni kell. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy megkeressük a hazai görög közösség olyan szakembereit, akik a munkájuk során már eredményeket értek el, vagy lelkes, tanult pályakezdő fiatalokat, akik őszintén és tiszta szívvel dolgoznának a közösségért. Csapatunkban nincs helye dolgozni nem akaró, de pénzre vágyó embereknek, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az elvégzett munkát meg kell fizetni, mind a választott képviselők, mind a dolgozók szempontjából.

 5. hisszük, hogy abból a célból, hogy képviselőink jó munkát tudjanak végezni, folyamatos továbbképzés szükséges, hogy megismerjék azokat az ismereteket, melyek munkájuk során elengedhetetlenek. Ilyen továbbképzések szervezésére meghatározott időközönként sor kerülne. Képzéseinken szívesen látjuk más jelölő szervezetek képviselőit is, hiszen a tudás tényleges megszerzése mindenki számára egyformán fontos. Nagy figyelmet fordítanánk közösségünk azon tagjai továbbképzésének támogatására, végzettségének megszerzésére, akik a megszerzett tudást közösségünk érdekében kívánják hasznosítani. Hasznosnak tartjuk ezen célokra létrehozott ösztöndíjak alapítását.
 6. hisszük, hogy a szakértelem nem kor függvénye, egy lelkes fiatal is épp olyan hasznos tagja lehet a görög közösségnek, mint az olyan tapasztaltabb kollégája, aki már évek óta dolgozik. Hisszük, hogy éppen a kettő együttműködésében rejlik a hazai görögség fennmaradásának záloga.

 7. hisszük, hogy a múlt értékei a jelen értékeivel együtt fontos jövőteremtő tényezők.

 8. hisszük és valljuk, hogy a múlt értékei fontosak, de nem szabad hagynunk, hogy elmenjen mellettünk a jelen, így nagyon fontosnak tartjuk a jelen és a jövő technikáinak beépítését és mindennapi használatát. Ki kell használni a mai technika előnyeit, így többek között olyanok számára is eljuttathatóak lennének a közösségünk programjai, valamint a közgyűlések, akik távolabb élnek, vagy nincsenek olyan egészségügyi állapotban, hogy részt tudjanak venni rajta. Fontosnak tartjuk, hogy ezzel a korral az idősebb generáció is fel tudja venni a lépést, így számukra tanfolyamok szervezésével lehetne megtanítani, hogyan működik az internet, a Skype, hogyan tudnak online görög tv-t nézni, rádiót hallgatni, Görögországban élő ismerőseikkel, rokonaikkal kapcsolatot tartani. Számos közösségi teret is létrehoznánk, melyek egy-egy görög témakör köré épülnének, közösségépítő jelleggel, annak tagjai pedig egymással egy adott témakörben tarthatnák a kapcsolatot pl. gasztronómia, játékok, élmény- és tapasztalatcsere, stb.

 9. hisszük, hogy az első és a második diaszpóra hagyományait és ünnepeit is ápolni kell, hiszen jövőnk mellett gyökereink is kiemelkedő fontosságúak. Azonban azt valljuk, hogy meg kell találni a módját annak, hogy ezen értékes programok üzenete mindenkihez megfelelő formában jusson el, hiszen amíg az idősebb generáció jobban szereti az előadásokat, addig a fiatalabb generáció képviselői nem vesznek részt az ilyen típusú rendezvényeken. Arról, hogy kit hogyan lehetne megszólítani, számos közvéleménykutatást szeretnénk végezni, programjaink hogyanját ezek mentén szeretnénk összeállítani. Szeretnénk, ha a nemzeti ünnepeink műsorát is éppen annyian látogatnák, mint az azt követő táncházat, hiszen ez sajnos mostanában koránt sincs így. Meg kell találni azokat a programokat, melyek mindenki megszólítására egyformán képesek. Kiemelt figyelmet szentelnénk a görög falunak, Beloiannisznak, szorosan együttműködve vezetőivel és lakóival.

 10. hisszük, hogy az idősebb generáció tisztelete alapvető fontosságú, így kialakítanánk egy bizottságot, mely velük foglalkozik, az egyedülálló idős honfitársainknak segítséget nyújt a napi problémáik megoldásában, klubot szerveznénk, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, élményeiket, emlékeiket megosztanák egymással, s ahol történeteik rögzítésére is sor kerülne.

 11. hisszük, hogy halottaink emlékét ápolni kell, így felülvizsgálnánk az egyes sírkertekben lévő sírok állapotát, és méltóképpen igyekeznénk ápolni azokat.

 12. hisszük, hogy a különféle témákkal kapcsolatosan a közgyűlés előtt képviselőink mindenféle nyomástól és fenyegetéstől mentesen elmondhatják saját véleményüket, jövőbe mutató koncepciójukat, szakmai tudásukkal hozzájárulhatnak az érdemi munkához, ezért őket nem érheti hátrányos megkülönböztetés.

 13. hisszük, hogy a Görögség Háza egy olyan központ, melynek méltó szerepet kell adni, így szakemberek bevonásával felmérnénk a jelenlegi állapotokat, s pályázatokkal, valamint a görögség tagjainak bevonásával igyekeznénk minél hamarabb használható formát kialakítani egy pontosan felállított terv mentén. A Görögség Háza hasznosításának is nagy szerepet szánnánk, hiszen az így befolyó bevétel is közösségünk érdekeit szolgálhatná.

 14. hisszük, hogy mindenképpen kell egy folyóirat, amely összetartja a fiatalabb és az idősebb generációt, így az Ellinizmosznak szeretnénk adni egy új lendületet, benne izgalmas és sokoldalú írásokkal, több generációt megszólító tartalommal, havi megjelenéssel, az idősebb generáció tagjai számára nyomtatásban, a fiatalabb generáció részére interneten elérhető formátumban.

 15. hisszük, hogy a pályázati lehetőségeket folyamatosan kutatni kell, melyek kivitelezésében szakértőket vennénk igénybe, valamint úgy gondoljuk, hogy a pályázatokon való részvételt segíteni kell egymás számára. Szeretnénk, ha a pályázatok elosztása igazságos és törvényes lenne, s minden helyi görög közösséget segítene a színvonalasabb működésben.

 16. hisszük, hogy a jó munkát díjazni kell, ezért olyan díjat alapítanánk, mely meghatározott presztízzsel bírva közösségünk tagjainak kiemelkedő teljesítményét díjazná.

 17. hisszük és valljuk, hogy a gyűlölködés nem visz előre, így nem kívánunk ilyen típusú párbeszédekbe, provokációkba belemenni. Számunkra csak a normális kommunikációra épülő, konstruktív beszélgetés az elfogadható, mind szóban, mind írásban.

 18. hisszük, hogy mindezen céljaink csakis együtt, egy konstruktív és elkötelezett közösségben valósíthatók meg, amelyben nem teszünk különbséget abban, kit melyik jelölő szervezet delegált, ha a görög közösség csoportos (és nem egyéni) céljainak eléréséért kíván dolgozni.

A PROGRAM letölthető változata >>

Ha elképzeléseink szimpatikusak, kérjük szavazzon a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) képviselőjelöltjeire! tovább a jelöltekhez >>

 

Választás 2019

 
     
Választás 2019 jelöltek   GIE logo
     

GIE program

A Görög Ifjúsági Egyesületet 2001-ben alapították Magyarországon élő görög nemzetiségű fiatalok azzal a céllal, hogy összefogják a közösséget, valamint a görög fiatalok és az idősebb generáció számára olyan közösségi programokat szervezzenek, amelyek segítik őket identitásuk megőrzésében, az anyaország hagyományainak ápolásában, valamint a generációk közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében.

Az akkori görög fiatalok azt is célul tűzték ki, hogy az Egyesület törekvései időtállóak legyenek, ne csak néhány év, hanem sok-sok évtized távlatában is működőképesek maradjanak, hiszen az utánpótlás mindig aktuális és kiemelkedően fontos kérdés.

Képviselőink és egyesületünk mögött több tucatnyi 25 és 35 év közötti aktivista várja az alkalmat,hogy újra csatlakozzanak a görög létformába, hogy áthidaljuk a demográfiai szakadékot az idősebb és a fiatalabb generáció között. Ez az egyik fő célunk, hogy (újra) aktivizálhassuk a középkorosztályt és felkavarjuk az álló vizet. tovább >>


Jelöltek

Anasztasziadisz Marcell

Anasztasziadisz Marcell

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és
Budapest - VI. kerület képviselőjelölt

Anasztasziadisz Marcell vagyok, 23 éves, félig görög származású. Közgazdászként végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus alapszakán. Ötödik éve készítek fel diákokat matematika érettségire önkéntes munka formájában. Jelenleg informatikai tanácsadóként dolgozom az egyetemi mesterképzés mellett.

   
Bozóki János

Bozóki János

Görög Ifjúsági Egyesület, Budapest - III. kerület képviselőjelölt

Bozóki Jánosnak hívnak. Görög édesanyától származom. Beloianniszban nőttem fel. Jelenleg a vállalkozásom is ott van, amiben beloiannisziakat alkalmazok. Gyerekkorom óta tanulom a görög nyelvet. 9 évet Athénban éltem, szintén görög származású feleségemmel. Lányom Görögországban született. 2009 óta Budapesten élek a családommal, a III. kerületben.

   
Cangosz Ioannis

Cangosz Ioannis

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat és
Budapest - VIII. kerület képviselőjelölt

Cangosz Ioannis, harmadik generációs magyarországi görög vagyok. Szegedi születésűként korábban aktívan részt vettem a helyi görög önkormányzat életében (nyelvtanulás, táncestek, nyelvkönyv kiadás, stb.) és immáron, hogy egy éve Budapesten élek, célom beintegrálódni a helyi görögség mindennapjaiba. Egyébiránt közgazdász hallgató, megrögzött futó és amatőr ukulele pengető vagyok.

   
Caruhasz Krisztina

Caruhasz Krisztina

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és
Budapest - XVIII. kerület képviselőjelölt

Caruhasz Krisztina vagyok, beloianniszi születésű görög, férjemmel és 3 gyermekemmel görögül beszélünk otthon. Kezdeményezésemre és a kezeim alatt indult el Budapesten, a XVIII. kerületben a görög nyelvoktatás. Jelenleg a Ciprusi Nagykövetségen dolgozom. Célom a gyermekeink identitástudatának erősítése, az élő görög hagyományok, népszokások megismertetése minden korosztály számára a rendszeres kerületi eseményeken keresztül. Aktívan részt veszek a kerület nemzetiségi pályázati projektjeinek megvalósításában.

Kerületi program - Μαζι για το 18ο Διαμέρισμα!

   
Cukalasz Márkosz

Cukalasz Márkosz

Görög Ifjúsági Egyesület
Budapest - XIV. kerület képviselőjelölt

Cukalasz Márkosznak hívnak, apai részről vagyok görög származású. Felszolgálóként dolgozom Budán, egy étteremben. Szabadidőmben szívesen járok görög rendezvényekre, akár résztvevőként, akár nézőként. Aktív tagja voltam a Helidonaki Táncegyüttesnek, ahol sok itthoni görög fiatalt megismerhettem. Szeretném a kis közösségünket összekovácsolni, és még több programot csinálni! Október 13-án számítok mindenki szavazatára, a bizalmat ígérem meghálálom!

   
Dellagrammatika Antigóné

Dellagrammatika Antigóné

Görög Ifjúsági Egyesület, Budapest - I. kerület képviselőjelölt

Dellagrammatika Antigóné vagyok, 36 éves budapesti anyuka. Tanulmányaim az ELTE TTK-n folytattam, máig nagyon érdekelnek a különböző földtudományok (geológia, paleontológia, környezetvédelmi kérdések elsősorban). Az egyetem után a MOME könyvtárában dolgoztam, ami egy új világot nyitott meg előttem. Nagyon szeretem Athént, fényestül-árnyékostul, mindig vágyom arra, hogy jobban és jobban megismerjem.

   
dr Dzindzisz Jorgosz

dr. Dzindzisz Jorgosz

Görög Ifjúsági Egyesület
Budapest - II. kerület képviselőjelölt

Dzindisz Jorgosz vagyok, a történelemtudományok kandidátusa, PhD, Tudományos főmunkatárs; Nyugdíjas. A Kisebbségi Kerekasztal tagja, a Kisebbségi Kerekasztal tárgyalódelegációjának tagja; A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Ifjúsági Bizottságának elnöke (1984-1987); A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének titkára (1987-1992); A Görög Országos Önkormányzat elnöke (1995-2003); A Fővárosi Görög Önkormányzat elnöke (2011-2015).

   
Fotiadisz Szavvasz

Fotiadisz Szavvasz

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviselőjelölt

1961-ben születtem Görögországban, két nagy gyermekem van. Közgazdasági diplomával rendelkezem, 30 éve dolgozom a szakmában. Több éven keresztül gazdasági vezetőként dolgoztam mind a verseny-, mind a közszférában. Jelenleg az MGOÖ gazdasági vezetőjeként segítem a görögség munkáját.

   
Gakisz Jorgosz

Gakisz Jorgosz

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviselőjelölt

36 éves vagyok, édesapám görög, édesanyám magyar származású. A családommal születésem óta Beloianniszban élek. Feleségemmel és 9 éves kisfiunkkal lakunk együtt a szülői házban. 6 éves koromtól tanulom a görög táncokat és rendszeresen jártam fellépni, majd a falu focicsapatàban is a görög színeket képviseltem. Jelenleg a beloianniszi öregfiúk csapatàban játszom, fiam szintén táncol a Pyrgos tánccsoportban, és a falu U11 -es focicsapatàban játszik, tehát követi a családi hagyományokat. 2013 óta pincér gyakorlati oktatóként dolgozom Érden, egy szakközépiskolàban.

   
Hristodoulou Konstantinos

Hristodoulou Konstantinos

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata képviselőjelölt

Budapesten születtem görög szülők gyermekeként. Nős vagyok, két gyermek édesapja. Jelenleg a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatalát vezetem, ezt a tevékenységét öt éve látom el. Korábbi években a Ciprusi Nagykövetségen, később, 11 éven keresztül a Görög Köztársaság Budapesti Nagykövetség Konzuli Osztályán dolgoztam. Újgörög szakos tanári diplomámat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsész Karán szereztem. Hiszem, hogy a magyarországi görög származású fiatalok beintegrálásával picit felkavarjuk az állóvizet, akik lelkes, intelligens, és nem utolsósorban jó ötleteikkel közösségünk mindennapi életébe színt visznek. Boldog vagyok, hogy egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és ez egyben reményt ad, hogy egy-két évtized elteltével ne csak a nevünkben maradjunk görögök!

   
Király Iliász Dávid

Király Iliász Dávid

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat és
Budapest - I. kerület képviselőjelölt

Édesanyám révén vagyok görög. A görög kultúra szeretetét nagyapám, a néhai Cárász Tászosz oltotta belém, aki a görög újság egyik főszerkesztője volt. A Vécsey utcai görög iskolában újrakezdett barátságaim által kerültem a Görög Ifjúsági Egyesületbe (GIE), amelynek később alelnöke lettem, és büszke vagyok rá, hogy én terveztem meg az egyesület logóját. Javaslatomra lett a GIE a görög nemzetiség első jelölőszervezete 2002-ben. A Fővárosi Görög Önkormányzat elnökhelyettesi posztját láttam el 2003 és 2007 között, majd az első magyarországi görög diaszpóra kutatása felé fordultam. Az utóbbi öt évben azzal járultam hozzá a görög kultúra ápolásához, hogy görögországi együtteseknek szerveztem fellépéseket, és szállásoltam el Magyarországon önerőből. Célom, hogy az új generáció tagjai is képviseltetve legyenek a honi görögség intézményeiben.

   
Kolea Nikoletta

Kolea Nikoletta

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat képviselőjelölt

Kolea Nikoletta vagyok, 33 éves, 2011 óta pénzügyi - számviteli ügyintézőként dolgozom egy étteremláncolatnál. Édesapám görög, Édesanyám magyar származású. 10 éves koromban ismerkedtem meg a görög nyelvvel és tánccal, a Helidonaki Görög Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttes tagja vagyok már 23 éve, jelenleg pedig a gyerekeket tanítom. Rendszeresen járunk fellépésekre, ez az életem meghatározó része lett (köszönöm a Szüleimnek, hogy anno beírattak). Szeretném, hogy minél több fiatal járjon el a  rendezvényekre és ismerkedjen meg a tánc kultúrájával, ahogy ezt mi is tettük.

   
Lazaridis Iordanis

Lazaridis Iordanis

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat és
Budapest - XIII. kerület képviselőjelölt

23 éves vagyok, Görögországban születtem és görögök a szüleim. Az iskolát kint kezdtem, de az első osztály vége előtt költöztünk ide, Magyarországra. 7 éves koromtól kezdve kezdtem el görög zenét tanulni, buzukit és éneket, a görög iskola görög zenei szakkörének keretein belül. Több zenekarban volt szerencsém játszani, akikkel sokat koncerteztünk különböző ünnepségeken és rendezvényeken. Kereskedelmi tanulmányaimat nemrég fejeztem be, és idén csatlakoztam a Görög Ifjúsági Egyesülethez. Örömmel várom a közös munkánkat, hogy fenntartsuk és erősítsük itthon a görög közösséget és a kultúrát.

   
Makkainé Szelindi Stella

Makkainé Szelindi Stella

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat és
Budapest - XVIII. kerület képviselőjelölt

Makkainé Szelindi Stella vagyok, görög származású fiatal. A magyarországi görög közösségben 14 éves koromig a XVIII. kerületi tánccsoport tagja voltam. 2011 óta a Studio Glapro Rendezvényszervező Kft. ügyvezetői pozícióját látom el.  Emellett egy, a kórházak  fejlesztésével, és eszközparkjának bővítésével foglalkozó Alapítvány elnöke vagyok. Erősségem a pályázatírás, és az ezzel kapcsolatos dokumentációk. Lojális, agilis, empatikus személynek tartom magam. Fontosnak tartom, hogy a velem egykorúak is részt vegyenek közösségünk életében, és gyermekeink identitását megőrizzük, a nyugdíjasoknak lehetőséget biztosítsunk görögségük átélésére.

Kerületi program - Μαζι για το 18ο Διαμέρισμα!

dr Miliosz Nikolett

dr. Miliosz Nikolett

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és
Egri Görög Önkormányzat képviselőjelölt

Dr. Miliosz Nikolett vagyok, 35 éves, görög származású jogász, tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán, jogász szakon végeztem, s azóta is rendszeres továbbképzéseken veszek részt. 2002 óta vagyok az Egri Görög Önkormányzat, 2007 óta a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselője, 2014 óta elnökhelyettese. 2003 óta lelkes tagja a Helidonaki Görög Táncegyüttesnek, majd a mögé szerveződött egyesületnek. Hosszú évek óta segítem a Görög Ifjúsági Egyesület munkáját is. Éveken át írtam a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata hivatalos lapjának, az Ellinizmosznak, majd 2017-től többedmagammal a Kalimera Eger! nevű blog számára készítek cikkeket, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjaként. Kiemelkedően fontosnak tartom egy olyan görög közösségi szellem kialakítását, mely az összetartásra, és nem pedig a széthúzásra épül, hiszen ez a záloga annak, hogy a konfliktusokból kiábrándult görög származású fiatalok visszatérjenek a közösségbe, s velük együtt folytathassuk a görög hagyományőrzésre és érdekképviseletre épülő munkát, melyben minden korosztály számára megfelelő értékek teremthetőek.

Mitropoulos Tamás Iliász

Mitropoulos Tamás Iliász

Görög Ifjúsági Egyesület
Magyarországi Görög Országos Önkormányzata képviselőjelölt

Budapesten születtem 1971-ben, apai ágon görög, anyai ágon magyar származású vagyok. Két fiam van, a XIII. kerületben lakom. Az 1995-ben alapított családi cégünk tagja vagyok a kezdetektől, Görögországból importált termékek nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozom. Teljes mértékben támogatom a hatalmi helyzetéből adódó lehetőségekkel önérdekből visszaélő, a magyarországi görögséget megosztó jelenlegi, korrupt "elit" választás útján való leváltását, a közéletből való eltávolítását, mely feltétlenül szükséges a görög közösség fennmaradásához és újjáépítéséhez. Ehhez adom a nevemet.

   
Nikáki Afroditi

Nikáki Afroditi

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat és
Budapest - XVIII. kerület képviselőjelölt

Budapesten születtem görög szülők gyermekeként, és már kiskorom óta aktív tagja vagyok a magyarországi görög közösségnek. Először a Helidonaki Görög Hagyományőrző Táncegyüttes alapító tagjaként és a görög iskola tanulójaként vettem részt a rendezvényeken, majd később a Görög Ifjúsági Egyesület elnökségi tagjaként inkább már a szervezésben és a rendezvények lebonyolításában volt szerepem. Az elmúlt években pedig a Budapest XVIII. kerületi görögöket volt lehetőségem képviselni szoros kapcsolatot ápolva más görög szervezetekkel. Célom továbbra is a görög közösség támogatása és képviselete, valamint a görög örökség és a görög hagyományok megőrzése.

Kerületi program - Μαζι για το 18ο Διαμέρισμα!

Nikákisz Szofoklész

Nikákisz Szofoklész

Görög Ifjúsági Egyesület
Budapest - I. kerület képviselőjelölt

35 éves vagyok, görög szülőktől származom. 1 éve költöztünk a családommal Szigetszentmiklósra. 6 éves koromban kezdtem táncolni a Helidonaki Táncegyüttesben, és azóta is rendszeresen járok fellépni, amit nagyon élvezek a mai napig. 2008 óta vagyok egyéni vállalkozó, mint rendezvényszervező, és ezalatt az idő alatt rengeteg kihívással és problémával találkoztam, melyek legyőzése során újabb tapasztalatokra tettem szert. 2010-ben választottak a Görög Ifjúsági Egyesület vezetőjének, és azóta folyamatosan kapjuk a felkéréseket nemzetiségünk képviseletére. Ezt a vonalat szeretném továbbvinni, bővíteni és kiterjeszteni minden témakörben, az Egyesület elvei alapján.

   
Thomosz Zoi

Thomosz Zoi

Görög Ifjúsági Egyesület
Fővárosi Görög Önkormányzat képviselőjelölt

Gyermekkorom óta sok időt töltök Görögországban. Egy évig tanultam Athénban a görög nyelvet, 5 éve dolgozom a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatánál, mint titkárságvezető. Ezen idő alatt számos tapasztalatra tettem szert, melyet munkám során folyamatosan kamatoztatok. Szeretném több programmal szorosabbra fűzni a kapcsolatot a görög fiatalok között, hogy a jövőben is létezzen még aktív görögség Magyarországon.

   
 

Online lessons for all levels of Greek, Online course for teachers of Greek: TEACHING THE TEXT AT ALL LEVELS

Kedves mindenki! Elkészült a magyar és görög feliratos, jó felbontású első és második része a tavaly forgatott "Görög vidékek és ízek" című főzős, úti filmnek.

Az ókor szerelmesei lélegzetüket visszafojtva követik az eddig ismert legnagyobb makedón sír feltárását. A sírdomb Nagy Sándor halálának időszakából származhat, és minden bizonnyal teljesen érintetlen az ókor óta.

Te tudtad? Több, mint 6000 görög szót használunk az angol nyelvben.  Ezzel kapcsolatban készült egy iPhone app könyv is, Annie Stefanides által «You speak Greek, you just don’t know it» vagyis Te beszélsz görögül, csak nem tudsz róla:)

Énekest, ill. énekesnőt keres egy főként görög zenét játszó balkáni zenekar.

Köszönjük mindenkinek, aki megjelent a sportnapon, remélem jól érezte magát mindenki! Külön köszönet minden szervezőnek, akik lebonyolították a rendezvényt és segítettek az előkészületekben és az utómunkálatokban! Ha az önkormányzatok nem támogattak volna, nem sikerült volna! Köszönjük! Efharistume!

A Jótékonysági Esten, amit a MOM Kulturális Központ - MOM kupolateremben tartottunk április 16-án sokan megjelentek, végre összefogott a nép, négyszer annyi adomány gyűlt össze, mint amit reméltünk.

Itt meg tudod nézni a Görög Nemzeti Ünnepen (Budapest, 2012.03.24-én) a Radnóti Miklós Művelődési Házban - RAM tartott ünnepi műsort, amely a GIE közreműködésével jött létre. 

Kérjük adója 1%-val 2012-ben is támogassa a Görög Ifjúsági Egyesületet! Köszönjük!